Pixwox seola_sBài viết

설아

@seola_s

Without U🖤
Bài viết
260
Người theo dõi
749k
Theo dõi
1
그렇게 Inside out
40.9k 246
2 tháng trước
까맣게까맣게
32.5k 190
2 tháng trước
56.1k 281
2 tháng trước
🖤
47.8k 267
2 tháng trước
42.1k 215
2 tháng trước
저의 첫 솔로 앨범 Inside out🖤 드디어 발매됐습니다! 정말 많은 분들의 도움을 받아서 감사한 마음으로 열심히 준비했습니다 Without U 많이 사랑해주시길 바라며 앞으로 활동도 잘 지켜봐주세요♥️
67.8k 675
2 tháng trước
64.3k 424
3 tháng trước
Inside out🖤
27.1k 160
3 tháng trước
44.1k 274
3 tháng trước
1/23🤍
71.6k 554
3 tháng trước
INSIDE OUT🖤
38.7k 308
3 tháng trước
24.7k 195
3 tháng trước