Pixwox seojuhyun_sBài viết

SEOHYUN 서현

@seojuhyun_s

Girls' Generation Singer / Actor
Bài viết
1,480
Người theo dõi
8.1m
Theo dõi
87
miss u❣️
117k 1,187
1 ngày trước
perfect weather🌊
535k 2,425
13 ngày trước
97.0k 609
14 ngày trước
🌴
274k 1,605
16 ngày trước
ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่มาร่วมสร้างความทรงจำอันเเสนพิเศษฉันจะไม่มีวันลืมความสุขที่เกิดขึ้นในเมืองไทย”ฉันรักคุณ💖และฉันจะเป็นน้องซอของพวกคุณตลอดไป “
188k 2,052
18 ngày trước
Get ready for the holiday💎
92.5k 1,066
19 ngày trước
다녀올게🤎
267k 1,776
20 ngày trước
친환경 아웃도어 BBC EARTH 의 모델이 되었어요❣️ 저와 함께 친환경 라이프 함께해보아요🌏
160k 1,350
24 ngày trước
starry night
286k 1,838
26 ngày trước
Who am I?!💋
227k 1,932
28 ngày trước
🍂🐿️🍁
222k 1,162
1 tháng trước
현나잇🌙🌟💫
290k 2,122
1 tháng trước