Pixwox sbkjendlieBài viết

Scott Kjendlie

@sbkjendlie

Dad of badass, good looking kids. Husband 5-21! Army CW4, Retired 🇺🇸! Packers, Brewers, Bucks 🍻🏈⚾️🏀 🌎📍WI
Bài viết
280
Người theo dõi
168
Theo dõi
1,602
Tài khoản này là tài khoản riêng tư