Pixwox junya_kjBài viết

加藤 順也

@junya_kj

I''m internationalist changing myself Genius is a flash of the 1% which brings an effort of 99% to nothing by Nikola Tesla
Bài viết
127
Người theo dõi
121
Theo dõi
650
Tài khoản này là tài khoản riêng tư