Pixwox sh_9513Gönder
직접만든 비즈반지,비즈팔찌 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 궁금하시면 보스베이비 지미넴 확인해주십셔!
127k
5,246
1 yıl önce
I miss u both😢
5 gün önce
❤️❤️❤️❤️❤️
7 gün önce
❤️
12 gün önce
❤❤❤
13 gün önce
❤️❤️❤️❤️ @jiminbaby_18
13 gün önce
❤️
13 gün önce
❤️
14 gün önce
❤️❤️❤️❤️
14 gün önce
Love you both❤️❤️❤️❤️❤️❤️
17 gün önce
Tell your bestie to comeback ❤️❤️❤️❤️
17 gün önce
Besties❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
17 gün önce
Besties
17 gün önce
손에 뽀뽀하고 싶어염.^^
20 gün önce
谁看了不说一句mxszd
25 gün önce
❤️❤️❤️❤️❤️
27 gün önce
💛💛💛
1 ay önce
❤️❤️
1 ay önce
❤️❤️❤️
1 ay önce
🤍🤍🤍🤍
1 ay önce
❤️❤️❤️ i love both of you
1 ay önce
❤️❤️❤️❤️❤️
1 ay önce
❤️❤️❤️❤️❤️
1 ay önce
💛💛💙💙
1 ay önce
It's hurt more when you both not here😭💔 happy 9th anniversary of AOA 🎉🎉🎉💙💙💛💛stay healthy and be happy ✊🏻✊🏻✨✨wish you all the best 🙏🏻💖 #elvis _trust_you_a5a #elvis _trust_you_shin_jimin #elvis _trust_you_kim_seolhyun
1 ay önce