Pixwox sooyoungchoiโพสต์

Sooyoung Choi

@sooyoungchoi

โพสต์
1,682
ผู้ติดตาม
6.8m
กำลังติดตาม
19
후..서연주 웃참챌 #당신이소원을말하면 오늘밤 9시 50분 #팀지니 와 함께해요🧞‍♂️💗 #ifyouwishuponme
91.1k 327
23 ชั่วโมงก่อน
열다섯살 소녀시대입니다💗 반가워 소원🫡 #GG4EVA
452k 2,454
14 วันที่ผ่านมา
우리 꼭 영원하자🎪❤️ 소녀시대 FOREVER 1 MV teaser #1 22.08.05 #forever1
180k 1,146
15 วันที่ผ่านมา
마지막 순간 반짝일 수 있도록✨ #당신이소원을말하면 8/10 첫방송🫶
152k 454
17 วันที่ผ่านมา
맛이 가는 로맨틱 코미디 드라마^^ 인 척 하는 감동힐링드라마 #당신이소원을말하면 8.10일에 첫방송됩니다🧞‍♂️💗 #ifyouwishuponme
354k 2,597
23 วันที่ผ่านมา