Hashtag: park

34291883 Posts

Top posts

285
12
1 day ago
シクラメンの花 (2021.9.12) (布施明の花🤣) 年配者しか判らないボケでスミマセン🙇 実は、花🏵️の知識が殆ど無く写真📸を撮っているのですが、今回もシクラメンを初めて🔰知りました😲。 歌の印象から、もっとデカイ花やと思ってました😓 #埼玉県 #国営武蔵丘陵森林公園 #森林公園 #公園 #シクラメン #シクラメンの花 #花 #花スタグラム #私の花の写真 #草花 #saitama #park #forestpark #flower #flowerstagram #cyclamen #instaflower #nature #naturelovers _clicks #wildflower #sony #sonya7ii
181
5
4 hours ago
Från blekning och basarer till bostäder. Och en liten pärla till park. Följ med till Blekholmsstranden. 🔸 Blekholmen var ursprungligen en ö i Klara sjö och som namnet antyder användes platsen för textilblekning. Under 1700-talet påbörjades utfyllnader och under det tidiga 1800-talet hade Blekholmen smält samman med Norrmalm. De senaste 150 åren har området vid stranden präglats av flera olika verksamheter, bland annat gasverk och parti- och saluhallar. 🔸 Under 1940-talet påbörjades anläggandet av en strandpark. En gångbro i trä byggdes på pålar i vattnet för att skapa en gångförbindelse längs stranden. Det äldre trädbeståndet gallrades och kompletterades. Som vid många av stadens övriga dåtida strandparker var knäckepil det dominerande inslaget. Längs vattnet anlades en naturlik stenskoning, en stenkant, och vid den slingrande grusgången fanns sittplatser. Det blev en tidstypisk strandpark på så sätt att estetiken i mälardalslandskapets växtlighet kombinerades med det sociala parkrummets funktioner. 🔸 Under mitten av 1990-talet överdäckades Klarastrandsleden och bostäderna i kvarteret Bleket uppfördes. De fem husen flirtar formmässigt med 1930-talets funkishus vid Kungsbro strand på andra sidan Klara sjö. I samma veva förnyades strandparken. Gräsfälten utökades och fler arter av träd planterades. 🔸 Parken vi ser idag har i huvudsak kvar karaktären från 1940-talet. Trädbeståndet är nu mer varierat, men domineras fortfarande av olika sorters pil. Flera äldre knäckepilar hänger ut över Klara sjö och doppar sina långa grenar i vattnet. Bland de andra trädarterna hittar vi klibbal, lind, alm och mindre inslag av pelarpoppel, hästkastanj, rönn och fågelbär. 🔸 Idag berättar parken för oss om stadens funktionalistiska parkplanering. Det var en tid då parkerna betraktades som en förlängning av bostaden, vilka skulle erbjuda ljusa och grönskande platser för vila och förströelse. Blekholmsstranden kommer att rustas upp under 2021. 🔸 Hösten 2021 tar Stadsmuseet fram kulturhistoriska kunskapsunderlag för Norrmalms parker. 🔸 Foto: Mattias Ek #stadsmuseet #stockholm #samtidsdokumentation #park #blekholmen
1,126
14
1 day ago
開花前。 カイカしたら、花の色は…。 あカイカも〜! Buds of cluster amaryllis #彼岸花 #曼珠沙華 #花 #蕾 #赤 #公園 #clusteramaryllis #flower #flowers #bud #buds #red #park #parks
130
7
17 hours ago

Recent posts