Hashtag: odmilionjedna

6896 Posts

Top posts

Recent posts

71
2
1 hour ago
"Šta će mi ruke što ne grle usne što ne ljube oči koje vide tebe pored druge..." 💕 #draganamirkovic #odmilionjedna #luceizkasidola
115
6
7 hours ago
"Zatvoriću oči jer ne želim više da te vidim ipak neću moći same sebe ponovo se stidim" 😍💙 #draganamirkovic #odmilionjedna #luceizkasidola
153
9
10 hours ago