Hashtag: naturephotographer

3927033 Posts

Top posts

Recent posts

आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या बळीराजाच्या पाठीचा कणा म्हणजे बैल ,जसे दिव्याविना वातीला आणि वातीविना दिव्याला नाही पर्याय तसेच कष्टाविना मातीला आणि बैलाविना नाही शेतीला पर्याय..!! #shetkari #shetkari _raja #shetkariraja #naturephotographer #naturephotography #naturelove #farmerlife #farmers #farmer #farmersprotest #farmerslife #natureclick02
15
2
2 minutes ago