معصومه زنگنه

@masuomeh1373

در دور ترین فواصل هستی نزدیک ترین مخاطب من باش جانان
Posts
8
Followers
903
Following
471
30 0
3 months ago
201 3
2 years ago
حال دلم وصل به حال دلت جون من جون خودت عوض نشو واسه دلم
172 5
2 years ago
245 2
2 years ago
زندگی هرگز نمیتواند کامل باشد اما همیشه میتواند زیبا باشد
269 8
2 years ago
255 7
2 years ago
225 2
2 years ago
245 6
2 years ago