معصومه زنگنه

@masuomeh1373

در دور ترین فواصل هستی نزدیک ترین مخاطب من باش جانان
Posts
8
Followers
898
Following
451
25 0
1 month ago
200 3
1 year ago
حال دلم وصل به حال دلت جون من جون خودت عوض نشو واسه دلم
171 5
1 year ago
241 2
2 years ago
زندگی هرگز نمیتواند کامل باشد اما همیشه میتواند زیبا باشد
268 8
2 years ago
253 7
2 years ago
223 2
2 years ago
244 6
2 years ago