Ponytail
163k
765
14 days ago
❤️❤️❤️
7 days ago
😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏
9 days ago
Miss ma'am ang ganda ganda mo
9 days ago
😍😍😍
11 days ago
Love you so much Dara❤️
12 days ago
Ganda talaga 😍❤️🙌
12 days ago
It's time for me to unfollow Dara.
12 days ago
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
12 days ago
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
12 days ago
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌
12 days ago
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
12 days ago
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
12 days ago
🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌
12 days ago
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
12 days ago
😢👏👏👏👏👏👏
12 days ago
😍😍😍😍😍😍😍
12 days ago
😍😍😍
12 days ago
I got a ponytail, i got a ponytail 🎶🎶
12 days ago
Ate Dara! We miss you! 🇵🇭
12 days ago
🔥
12 days ago
😍😍😍
12 days ago
❤️❤️
12 days ago
Why so Ganda Naman ate dara❤️🤗
12 days ago
avv😔💘
13 days ago