ความรักคือองค์ประกอบอีกสิ่งหนึ่งของคนเรา มีสมหวังและผิดหวัง
10
0
1 year ago