Pixwox yoona__limPublicaciones

@yoona__lim
Publicaciones
584
🐻🐻🐻🐻 젠틀했던 하루 #GENTLEMONSTERxYKJEONG
667k 2,754
3 días atrás
앗 완전 쎄련😎 윤기대표님은 옳다 #GENTLEMONSTERxYKJEONG
617k 3,720
13 días atrás
수트 죠아융🙂 @jigottofficial
431k 3,187
14 días atrás
Eagerly anticipating Miu Miu SS22 … ❣️ [21:00 KST on 5th October, '21] @MiuMiu #MiuMiuSS22 #MiucciaPrada #AD
244k 2,540
16 días atrás
847k 5,401
16 días atrás
🤎 @miumiu
990k 9,130
19 días atrás
수경이는 어쩜이리 귀엽노☺️ #보경이오늘밤11시10분 #전참시 나와요 (오늘의tmi 우리 영화 #기적 팀 출연)
387k 1,588
26 días atrás
아는형님이랑 아는형님 다녀왔어요🤣 #오늘저녁7시40분 #영화 #기적
337k 1,280
26 días atrás
Feels like I’m back in Paris 🖤 #astierdevillatte
928k 6,206
29 días atrás
기찻길🚂 #영화 #기적
606k 2,525
29 días atrás
📸
762k 6,372
1 hace un mes
오늘 개봉했어요🎞 많관부❣️ #영화 #기적 #박정민 #이성민 #임윤아 #이수경
647k 5,352
1 hace un mes